ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

 1. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
 2. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 3. ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

 1. Συναρμολογήστε όλα τα μέρη του τηλεσκοπικού στύλου και τοποθετήστε το παρεχόμενο πανί καθαρισμού.
 2. Μετακινήστε το κάτω μέρος της τηλεσκοπικής ράβδου δυνατά πάνω-κάτω μέχρι το πανί καθαρισμού να είναι έτοιμο για χρήση.
 3. Ξεκινήστε τον καθαρισμό, επαναλάβετε τη διαδικασία στο σημείο 2 αρκετές φορές για να αφαιρέσετε όλη τη βρωμιά από το πανί.
 4. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε το πανί, στύψτε το και στεγνώστε το.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

 • Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε τις για μελλοντική ανάγνωση.
 • Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ότι είναι κατεστραμμένο.
 • Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό επίβλεψη ενήλικες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

 • Καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί χρησιμοποιώντας ένα μη επιθετικό απορρυπαντικό που δεν βασίζεται σε αλκοόλ.
 • Μετά τον καθαρισμό, περιμένετε να στεγνώσουν καλά τα εξαρτήματα.
ΣΩΣΤΉ ΔΙΆΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο σύμφωνα με την ΕΕ. Εάν απορρίψετε το προϊόν σωστά, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που δια- φορετικά θα προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλ- λει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το κέντρο απόρριψης οικια- κών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της ΕΕ.

You have successfully subscribed!